Zákaznícky servis

Novela zákona o potravinách

Zoznam prevádzkovateľov

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s so sídlom Trnavská cesta 41/A podľa § 12a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje Zoznam prevádzkovateľov podľa výšky %-tuálneho podielu obratu z predaja potravín pôvodom zo Slovenskej republiky na celkovom obrate z predaja všetkých potravín v sortimente za I. polrok 2016, platný pre všetky predajne obchodných domov Kaufland na Slovensku.

Naša zodpovednosť

Náš servis

Facebook