Zákaznícky servis

Novela zákona o DPH

Zníženie sadzby DPH

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s so sídlom Trnavská cesta 41/A podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení zákona č. 656/2006 Z. z, uplatňuje od 1. januára 2016 zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín. Novelou zákona o DPH sa príloha č. 7 k tomuto zákonu dopĺňa o vybrané druhy potravín, na ktoré sa od roku 2016 bude vzťahovať 10 % sadzba DPH. Kompletný zoznam týchto potravín so zníženou sadzbou DPH si môžete pozrieť v tabuľke.

Naša zodpovednosť

Náš servis

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.