Spoločnosť

Novinársky servis

Ocenenie Via Bona Slovakia získal Zelený Kaufland

Ocenenie Via Bona Slovakia 2015 za inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma si odniesol Kaufland. Aktivity projektu Zelený Kaufland sú zamerané na ochranu životného prostredia a zvyšovanie povedomia verejnosti o nakladaní s odpadom, ale aj na motiváciu zákazníkov k väčšej zodpovednosti. Via Bona Slovakia je ocenením Nadácie Pontis za výnimočné projekty a prístupy firiem.


Projekt Zelený Kaufland odštartoval v roku 2014 v predajni v Novom Meste nad Váhom, keďže je prvou predajňou, ktorá aktívne využíva systém rekuperácie – chladenie a vykurovanie z odpadového tepla. V roku 2015 bol projekt rozšírený aj na ďalších dvanásť predajní, konkrétne Bardejov, Bratislava – Dúbravka, Nové Mesto, Patrónka, Petržalka, Podunajské Biskupice a Rača, ďalej Čadca, Rožňava, Sabinov, Šamorín a Veľký Krtíš.


Ocenený projekt Zelený Kaufland má však širší záber, než je len energetická efektívnosť budov. Jedným z hlavných pilierov projektu je tzv. zelený chodník priamo v predajniach, ktorý počas nákupov zákazníkom vysvetľuje problematiku separácie a recyklácie odpadu, ako aj šetrenie energie. Prostredníctvom atraktívne spracovaných informačných tabúľ sa môžu zákazníci, verejnosť i zamestnanci dozvedieť mnohé zaujímavé fakty o tom, prečo a ako separovať odpad a chrániť životné prostredie. Jednotlivé stanovištia zeleného chodníka sú rozmiestnené tak, aby obsahovo korešpondovali s tovarom, ktorý sa v danom oddelení predáva a s odpadom, aký z neho vzniká.

 

Ekologický prístup Kauflandu sa začína už pri vstupe do obchodného domu. K dispozícii je fľaškomat aj zber zaváraninových fliaš a pokračuje edukáciou na predajnej ploche až k pokladniam, pri ktorých majú zákazníci možnosť kúpiť si ekologické nákupné tašky.

 

Rok 2015 bol míľnikom v projekte Zelený Kaufland aj kvôli začiatku zberu hliníkových nápojových plechoviek. Ten zaviedol Kaufland ako prvý a zatiaľ jediný maloobchodný reťazec na Slovensku. Za necelý rok sa v predajniach vyzbieralo 296 kg hliníkových plechoviek. V Kauflande sa však zbiera viac druhov odpadu, a to najmä počas tzv. zelených zberných dní, ktoré sa konajú viackrát do roka pred vybranými predajňami. V rámci nich vyzbierali zákazníci okolo 57 kg malých batérií, 2 592 kg elektroodpadu a až 55,15 ton kg textilu a obuvi.

 

"Sme presvedčení, že pochopenie problematiky ochrany životného prostredia, zberu a triedenia odpadu bude motivovať našich zákazníkov, zamestnancov a celú verejnosť k zmene prístupu. Našou ambíciou je, aby sa všetky naše predajne jedného dňa stali Zeleným Kauflandom,“ uviedla Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s.

 

Kaufland sa snaží motivovať k zodpovednému správaniu aj svojich zamestnancov. O tom, že sa mu to darí, svedčí aj objem komunálneho odpadu z predajní a kancelárií, ktorý sa podarilo znížiť  o 590 ton, pričom množstvo vytriedeného papiera sa oproti predchádzajúcemu obchodnému roku zvýšilo o 1 433 ton. Vďaka zamestnancom sa podarilo odseparovať aj 521 ton fólií, 179 ton skla, 1 345 ton bio odpadu a 523 ton kafilerického odpadu.

 

Bratislava 18.3.2016

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.