Spoločnosť

Novinársky servis

Vyjadrenie ku kauze Rajo

Na základe medializovaných informácií týkajúcich sa kartelovej dohody medzi obchodnými reťazcami a kľúčovým dodávateľom mliečnych výrobkov na Slovensku – Rajo, by sme k predmetnej veci radi poskytli oficiálne stanovisko:


„Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. odmieta akékoľvek cenové či obchodné dohody alebo jednania s konkurenciou. Takéto konanie je hrubým porušením zákona a je nezlučiteľné s podnikateľskými zásadami našej spoločnosti.


Cenovú politiku pre náš sortiment si v Kauflande riešime nezávisle od tretích strán. Robíme tak na základe našej obchodnej stratégie a interných postupov, prostredníctvom nezávislého monitoringu cien konkurencie a prieskumu trhu. Zakladáme si na tom, že na našich pultoch zákazníci nájdu produkty – v tomto prípade mlieko a mliečne výrobky -  od viacerých dodávateľov tak, aby mal náš zákazník vždy priestor na výber. Týka sa to ako ceny, krajiny pôvodu, tak aj mnohých ďalších parametrov, ktoré ovplyvňujú nákupné rozhodnutia zákazníkov.


V zmysle platnej slovenskej legislatívy nemusí Protimonopolný úrad v prípade tohto obvinenia dokazovať vinu Kauflandu, ale naopak, Kaufland musí dokázať svoju nevinu. Keďže naša spoločnosť zastáva úplne opačný právny názor ako Protimonopolný úrad, dali sme podnet na preskúmanie rozhodnutia úradu súdnou cestou. Z tohto dôvodu nepovažujeme kauzu za uzavretú a v záujme neovplyvňovania ďalších právnych konaní nebudeme k danej veci zatiaľ poskytovať ďalšie stanoviská,“
hovorí Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

 

Bratislava 14. 07. 2016

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.