Spoločnosť

Novinársky servis

Kauflandu na veku záleží

Obchodný reťazec opäť získal ocenenie Zodpovedný predajca

 

Ocenenie Zodpovedný predajca 2016 získala po tretíkrát spoločnosť Kaufland. Cenu za prínos k zamedzeniu dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým bola obchodnému reťazcu udelená v rámci projektu „Na veku záleží“.


Pokladne v obchodných domoch Kaufland sú vybavené elektronickým počítadlom, ktoré pracovníkom pomáha identifikovať vek kupujúceho. "Toto ocenenie patrí predovšetkým našim predajcom, ktorým aj touto cestou ďakujeme. Tí sú totiž v dennodennom kontakte so zákazníkom, a pokiaľ chcú byť zodpovední v rámci vykonávania svojej profesie, ktorej súčasťou je aj predaj tabakových výrobkov, každodenne sú konfrontovaní s rôznymi, niekedy nie jednoduchými reakciami zo strany zákazníkov, ktoré musia zvládnuť,“ dodala Erika Turček Pfundtnerová z oddelenia CSR spoločnosti Kaufland. Obchodný reťazec tento rok intenzívne komunikoval so svojimi zamestnancami a zákazníkmi, aby sa ciele projektu „Na veku záleží“ stali súčasťou všeobecného povedomia.

 

„Na veku záleží“ je osvetový projekt, ktorého cieľom je zlepšenie dodržiavania zákona O ochrane nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú odmietnutia predaja neplnoletým osobám a jeho uplatňovania pracovníkmi obchodu a služieb v praxi. Súčasťou už 19. ročníka projektu bol prieskum Slovenskej obchodnej inšpekcie medzi predajcami, ako dodržiavajú zákon o ochrane nefajčiarov,  reklamná kampaň s názvom „Pátrame po vašom veku“ a školenia pre viac ako 20 000 predajcov tabakových výrobkov po celom Slovensku.

 

Z výsledkov kontroly Slovenskej inšpekcie vyplýva, že obchodné reťazce dôslednejšie dodržiavajú obmedzenia pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým, ako menšie predajné miesta (novinové stánky, čerpacie stanice, malé predajne a pohostinstvá). Z vykonaných 282 kontrolných nákupov do ktorých boli osobami mladšími ako 18 rokov požadované tabakové výrobky boli tieto odpredané v 83 prípadoch, čo predstavuje 29,43 %. Z týchto prípadov boli osobe mladšej ako 18 rokov odpredané v 24 miestach obchodných reťazcov a v 59 malých predajných miestach.

 

Bratislava 19. 10. 2016

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.