Spoločnosť

Novinársky servis

Ocenenie Zlatý mravec 2016 pre projekt Zelený Kaufland

Ocenenie Zlatý mravec 2016 pre projekt Zelený Kaufland potvrdilo úspešné angažovanie obchodného reťazca v environmentálnej oblasti

 

Ochrana životného prostredia je jednou z kľúčových tém spoločnosti Kaufland, aj z toho dôvodu vznikol projekt „Zelený Kaufland“. Koncept už tri roky prezentuje aktivity v oblasti environmentalistiky. Práve vďaka svojej dlhodobej udržateľnosti, unikátnemu konceptu a ekologickým benefitom získal tento rok ocenenie najlepších projektov odpadového hospodárstva SR Zlatý mravec 2016 v kategórii Environmentálna výchova.


V rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2016, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, sa udeľovali ceny laureátom 11. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2016. Medzi ocenenými nechýbal ani Kaufland so svojím projektom Zelený Kaufland. Získané ocenenie je prejavom snahy o zodpovednosť aj zo strany maloobchodu za environmentálne nakladanie s odpadom z pultov jeho predajní a predchádzaniu vzniku odpadu z domácnosti. "Pri spúšťaní tohto projektu, sme dbali predovšetkým na to, aby bol svojím zameraním veľkým prínosom pre spoločnosť, o to viac sme radi, že sa nám to darí už tri roky po sebe, a že za túto našu snahu nás aj oceňujú,“ hovorí Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR v Kauflande.

 

Unikátny projekt Zelený Kaufland sa od roku 2014 snaží pomocou rôznych aktivít vzdelávať zákazníkov, zamestnancov a širokú verejnosť v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadov. Projekt pozostáva zo štyroch základných línií Zeleného chodníka, Zelených dní, rekuperácie a zodpovedného nakladania s odpadom. Desať stanovíšť edukatívneho Zeleného chodníka vysvetľuje spotrebiteľom problematiku separovania a recyklovania priamo počas nákupov. Zberné dni Kaufland organizuje niekoľkokrát do roka, s cieľom motivovať a zapojiť do aktívneho separovania aj obyvateľov z okolia predajní. Systém rekuperácie je technická inovácia zavádzaná do každej novootvorenej predajne od roku 2013, vďaka ktorej spoločnosť Kaufland ročne ušetrí až 6 690 000 kWh/a energií. Téme zodpovedného nakladania s odpadom sa venujú dobrovoľnícke aktivity zamerané na deti v predškolskom veku, ako Eko Mikuláš a Zajko, či zamestnanecká súťaž „Ugriluj si šéfa“, na zlepšenie separácie odpadu v predajniach.

 


Projekt Zelený Kaufland bol prvýkrát spustený v roku 2014 v predajni v Novom Meste nad Váhom a počas svojej trojročnej existencie sa rozšíril už do 18 predajní. Okrem faktu, že projekt Zelený Kaufland je dlhodobo udržateľný a darí sa mu rozšíriť svoj koncept na čoraz viac predajní, neustále prichádza s novinkami. V roku 2015 Kaufland ako prvý a jediný maloobchodný reťazec zaviedol zber použitých plechoviek, ktorých sa dodnes podarilo vyzbierať viac ako 1 tonu. Druhou jedinečnou novinkou je tohtoročné spustenie zberu použitého kuchynského oleja, ktorého sa na vybraných 7 predajniach vyzbieralo vyše 1000 kg. "Veľmi nás teší, že záujem ľudí o zberné dni z roka na rok stúpa. Len za tento rok sa nám spoločne podarilo vyzbierať viac ako 5 ton odpadu a súhrnne za tri roky je to viac ako 12 ton,“ hovorí Erika Turček Pfundtnerová.

 

Bratislava 30. 11. 2016

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.