Spoločnosť

Tímová kultúra

Spoločne sme silní

Tímová kultúra znamená kolegiálny a férový vzájomný prístup a vedenie firmy zamerané na tím. To sú základné predpoklady k tomu, aby našich pracovníkov práca každý deň bavila. 

 

V podnikových zásadách vedenia firmy a správania, ktoré predstavujú bázu našej tímovej kultúry sú zakotvené ciele a očakávania zamerané na ešte lepšiu spoluprácu v našom pracovnom tíme Kaufland.

Naše hodnoty

 • Vytvárame klímu, ktorá poskytuje priestor iniciatíve a ochote podávať dobré pracovné výkony, v ktorej sú pracovníci spokojní a majú svoju prácu radi.
 • Kvalifikujeme našich pracovníkov tak, aby pracovali v našej firme zodpovedne a úspešne a podporujeme ich ďalší rozvoj.
 • Sme si vedomí, že každý z nás prispieva svojím príkladným a zodpovedným plnením svojich úloh k napĺňaniu našich podnikateľských princípov.

Zásady vedenia firmy

 • Spoločne stanovujeme ciele
 • Dôverujeme našim pracovníkom
 • Rozprávame sa spolu miesto písania
 • Férovosť
 • Spoľahlivosť
 • Pochvala – uznanie – kritika
 • Kontrola je podpora
 • Nadriadený je vzorom
 • Otvorenosť

Zásady správania

 • Správame sa tak, aby nás všetci uznávali ako atraktívneho zamestnávateľa a vážili si nás.
 • Voľné pracovné miesta obsadzujeme v prvom rade z radov vlastných zamestnancov a nebránime sa pritom ani zmenám nad rámec oddelení a podnikov.
 • O obsadzovaní pracovných pozícií rozhodujeme na základe profesionálnych výberových konaní.
 • Rozhodnutia o prijatí pracovníkov prijímame podľa princípu 4 očí a podieľa sa na nich aj bezprostredný predstavený.
 • Nových pracovníkov vítame v prvý pracovný deň dobre pripravení a venujeme im náležitú pozornosť.
 • Každého pracovníka kvalifikovane zapracujeme do jeho pracovnej činnosti a výkonu funkcie.
 • V rámci pravidelných rozhovorov, na ktorých dostane pracovník spätnú väzbu, zisťujeme úspešnosť zapracovania.
 • Vytvárame pracovný čas a rámcové pracovné podmienky, ktoré našim pracovníkom umožnia prepojiť prácu, rodinu a voľný čas.
 • Výkony a angažovanosť našich pracovníkov odmeňujeme primerane ich pozícii a situácii na trhu.
 • S každým pracovníkom robíme v pravidelných intervaloch rozhovory, ktorých cieľom je posúdenie ich pracovných výkonov, správania a ďalšieho rozvoja v podniku.
 • Našich pracovníkov podporujeme v ich odbornom a osobnom rozvoji.
 • Pracovníci od nás odchádzajú na základe dohody, pracovno-právne vzťahy končíme férovo a s rešpektom.

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.