Spoločnosť

Compliance

Konať správne

Kaufland ako medzinárodná podnikateľská skupina sa môže stať cieľom aktivít hospodárskej kriminality ako napríklad podplácania alebo podvodov. 

 

Kaufland si je vedomý tohto rizika a zavedením profesionálneho Compliance systému čelí aktuálnym výzvam.

Hospodárska kriminalita nemá šancu

Od samého začiatku našej podnikateľskej činnosti kladieme veľký dôraz nato, aby firma pri všetkých obchodných aktivitách dodržiavala platné právo. To požadujeme aj od našich pracovníkov na všetkých pozíciách a takisto aj od našich obchodných partnerov.

 

Ak máte ako náš zákazník alebo obchodný partner konkrétne indície hroziacej veľkej škody v dôsledku kriminálneho konania ako napríklad podplácania, informujte, prosím, obchodné vedenie Kauflandu prostredníctvom nášho interného manažéra pre Compliance, nášho externého dôverného právneho zástupcu alebo on-line oznamovacieho systému. 

 

On-line oznamovací systém

 

Compliance manažér:
compliance@kaufland.sk

 

Dôverný právny zástupca:
Telefón: 00800 0100 8000
podnet@k-dovernik.sk

 

Garantujeme dôvernosť. Vaša identita bude postúpená ďalej len s vašim výslovným súhlasom. Za poskytnutie informácií nebudete postihovaný.

 

Vaše údaje budú spracované a použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Súčasne platia naše Zásady ochrany údajov.

 

Majte prosím na pamäti, že interný manažér pre Compliance, externý dôverný právny zástupca ani on-line oznamovací systém neprijímajú všeobecné sťažnosti napríklad za účelom vyjadrenia vášho rozhorčenia alebo nespokojnosti. Oznámenia tohto druhu nebudú nimi spracované.

 

Ak máte všeobecné otázky, želanie alebo chcete vyjadriť pochvalu či kritiku, využite, prosím k tomu určený Kontaktný formulár

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.