Spoločnosť

Férové obchodné praktiky

Dodržiavame férové obchodné postupy

V rámci Európskej iniciatívy sa Kaufland dobrovoľne zaviazal dodržiavať a uplatňovať Zásady správnych postupov v potravinovom dodávateľskom reťazci.

 

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v apríli 2014.

Férovosť a partnerstvo

Dlhodobé a udržateľné vzťahy s dodávateľmi tvoria základ nášho obchodného modelu. Snažíme sa čo najlepšie plniť želania zákazníkov a neustále ponúkať kvalitný rôznorodý sortiment výrobkov za rozumné ceny. Tento cieľ vieme dosiahnuť len čestnou spoluprácou s našimi dodávateľmi. Aj preto patria spravodlivosť a stabilné partnerstvá medzi naše najvyššie priority. 

 

Základným prvkom dobrovoľnej iniciatívy je interné miesto pre riešenie sporov, ktoré sú všetky spoločnosti, ktoré sú členom dobrovoľnej iniciatívy, povinné zaviesť. Slúži ako kontaktné miesto pre registrovaných obchodných partnerov, ktorí sa domnievajú, že sa druhá strana nesprávala v súlade so zásadami férových obchodných praktík. Uvedenú povinnosť sme si splnili tým, že dodávatelia podieľajúci sa na dobrovoľnej iniciatíve dodávateľského reťazca, sa môžu obrátiť na orgán pre riešenie sporov z Kauflandu prostredníctvom on-line oznamovacieho systému.

 

On-line oznamovací systém

 

Ďalšie informácie o iniciatíve nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:


www.supplychaininitiative.eu

 

Podrobný popis stanovených zásad správnych postupov nájdete v nasledujúcom dokumente:

 

Zásady správnych postupov (PDF)

 

Práca & kariéra

Newsletter

Facebook

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.