Spoločnosť

Regionálny sortiment

 

 

 

Obchodná stratégia spoločnosti Kaufland je zameraná na kontrolovanú kvalitu a čerstvosť, výhodné ceny ponúkaných výrobkov, ako aj široký sortiment.

 

Jedna z našich inovácií sa týka aj podpory regionálnych výrobcov a dodávateľov, ktorí produktové portfólio spoločnosti Kaufland spestrujú ešte väčším výberom rýdzeho a poctivého slovenského potravinárskeho remesla.


Ambiciózny projekt, zameraný na rozvoj spolupráce pri predaji regionálnych výrobkov, predstaví nákupca regionálneho sortimentu František Krenželák. Slovensko je rozmanitá krajina. V každom kúte sa naskytá príležitosť objaviť niečo neobvyklé, výnimočné. Naším zámerom je nechať túto výnimočnosť vyniknúť. Zákazníkom Kauflandu chceme ponúknuť čerstvosť a kvalitu pochádzajúcu priamo z ich regiónu a od výrobcov, ktorí sa opierajú o osvedčené receptúry a výrobné postupy.

  • Akú podobu má takto vytýčená vízia v praxi?
  • Aká je momentálna situácia s ponukou regionálnych výrobkov v Kauflande?


Mliekareň Selce, ktorú od roku 2004 vedie Ing. Tomáš Čulík, obohacuje tovar Kauflandu o regionálne výrobky. Mliekareň Selce vznikla v roku 1992 ako snaha o spracovanie vlastnej produkcie mlieka pri Roľníckom družstve v Selciach. Po vstupe Slovenska do EÚ prešla reštrukturalizáciou (s.r.o.), ktorej jediným vlastníkom sa stalo RD Selce. Od svojho vzniku sa mliekareň špecializuje na výrobu kyslomliečnych výrobkov s krátkou dobou spotreby. V rámci nášho výrobného programu sa zameriavame na jogurty, zakysanky, jogurtové mlieka rôznych druhov i balení.


Ďalším výrobcom, obohacujúcim ponukový sortiment Kauflandu o regionálne výrobky, je Gemermilk pod vedením rodiny Užíkovcov. Mliekareň funguje od roku 1953. Odvtedy prešla viacerými zmenami, pričom od roku 2009 funguje ako rodinná firma pod názvom Gemermilk. Zamestnávame 30 zamestnancov a vyrábame najmä sušené mlieko, maslo, kyslú i sladkú smotanu, tvaroh a iné mliečne výrobky.

  • Čím sa Vaša firma odlišuje od iných výrobcov podobného sortimentu?
  • Čomu v rámci výrobných procesov prikladáte najväčšiu dôležitosť?
  • Ako hodnotíte Vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland?
  • Ktoré Vaše výrobky sú medzi zákazníkmi najoľúbenejšie?
  • Plánujete v blízkej budúcnosti uviesť na trh, a teda aj do Kauflandu, nové výrobky?

Váš sortiment v Kauflande

Máte záujem dodávať tovar do obchodných domov Kaufland vo vašom regióne? Ak áno, neváhajte a nadviažte s nami spoluprácu. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy regionalnysortiment@kaufland.sk alebo prostredníctvom prihlasovacieho formulára:

Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Kontaktné údaje:
Názov dodávateľa: *   Kontaktná osoba: *
 
Ulica: * Číslo
domu: *
  PSČ: * Obec: *
 
Ponúkaný sortiment: *
Telefónne číslo na kontaktnú osobu: *   E-mail: *
 
Obchodné domy Kaufland, ktoré máte záujem zásobovať: *
 
Prosím odpíšte bezpečnostný kód: *
 


Súhlas so spracovaním ochrany osobných údajov: *
V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, potvrdzujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tomto online formulári spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, IČO: 35190164 („prevádzkovateľ“), v rámci jej databázy regionálnych dodávateľov. Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť tieto osobné údaje aj ďalej a to aj iným subjektom patriacim do podnikateľskej skupiny Kaufland. Vyhlasujem, že uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a na základe slobodného rozhodnutia. Tieto údaje budú spracované pre účely vedenia databázy regionálnych dodávateľov, nadviazania a rozvíjania vzájomnej spolupráce s regionálnymi dodávateľmi. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany údajov, s ktorými som sa dôkladne oboznámil(a). Súhlas je daný na dobu určitú a to 4 rokov odo dňa zaradenia údajov do evidencie prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať písomnou žiadosťou adresovanou na sídlo prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto doby budú uvedené údaje zlikvidované.


Reklamné noviny

Na našej web stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti. Viac o používaných súboroch Cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Zásadách ochrany údajov.