Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

U konto s bonusom na nákup

Založte si účet U konto, zaplaťte v Kauflande kartou a užite si až 40 eur
navyše na nákup, všetko na účet UniCredit Bank.

Podrobné informácie nájdete na stránke:


Ponuka platí pre U konto založené od 3. 1. do 31. 3. 2019. Banka si vyhradzuje právo Kampaň zmeniť, predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Úplné znenie podmienok Kampane nájdete na www.unicreditbank.sk. Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy.

Stiahnutie tovaru z predaja

Spoločnosť Kaufland dobrovoľne sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa z predaja nasledujúci produkt:

Drevená hrkálka valec
EAN: 4337185357206
Šarža: 1151870-1418


V príslušnom  produkte sa može za určitých okolností uvolniť hrkálka. Ak by batoľatá alebo deti prehltli túto hrkálku, mohlo by im hroziť nebezpečenstvo udusenia.

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/slo/45/57/Asset_3584557.jpg