Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Pomáhajme s chuťou

Od júla tohto roka prebiehal projekt "Pomáhajme s chuťou“. Vďaka vašej kúpe výrobkov K-Classic sa podarilo vyzbierať finančné prostriedky až na 5 nových vozidiel pre terénne sociálne služby Slovenského Čereného kríža. Špeciálne upravené vozidlá Fiat Doblo budú pomáhať ľuďom v piatich okresoch v Humennom, Senici, Žiari nad Hronom Liptovskom Mikuláši a Košiciach okolí. Tešíme sa, že spoločne máme radi dobré skutky.

Kto môže vozidlá využívať?

Zakúpené vozidlá prispejú k rozvoju terénnych sociálnych služieb, ktoré SČK poskytuje už od svojho vzniku a pre regióny sú veľmi dôležité. Terénne sociálne služby kopírujú potreby obyvateľov v regióne a cieľovou skupinou sú ľudia v núdzi. Ľudia, ktorí sú v dlhodobo nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. V živote sa musia bez akejkoľvek pomoci popasovať s viacerými problémami. Sú skrátka odkázaní na prepravné služby SČK vo veľkej miere. SČK poskytuje takýmto ľuďom hneď niekoľko terénnych sociálnych služieb. Medzi tie kľúčové patria práve prepravné a opatrovateľské služby. Okrem toho však poskytuje aj sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, požičiavanie zdravotníckych pomôcok, rozvoz šatstva či potravinovej pomoci. 

kaufland-sck-odovzdanie
kaufland-sck-odovzdanie
kaufland-sck-odovzdanie
kaufland-sck-odovzdanie
kaufland-sck-odovzdanie
kaufland-sck-odovzdanie