Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Záhradka pre školy

1. Registrácia na získanie balíka na pestovanie rastlín

 

Milé pani učiteľky, vážení páni učitelia,
na tejto stránke máte možnosť prihlásiť triedy prvého stupňa vašej základnej  školy do skvelého projektu. O čo ide? Prvým 2000 zaregistrovaným triedam pošleme kompletný balík na pestovanie rastlín. Tento balík obsahuje: 1x pestovateľský podnos (38 x 28 cm), 20x biologicky rozložiteľný kvetináč, 20x kokosovú tabletu, 20 rôznych druhov semienok a 20x tabuľku na označenie rastliny. Hravou formou tak deťom priblížite pestovanie a starostlivosť o rastlinky.  

2. Súťaž o skvelé ceny po vypestovaní záhradky

 

Po vypestovaní malej záhradky máte šancu vyhrať pre svoju školu či triedu skvelé ceny!         Ako na to? V období od 5. 3. do 17. 4. 2020 na tejto istej stránke kaufland.sk/zahradkadotriedy vyplňte registračný formulár, pripojte vlastnú rozprávku o tom, ako rastú rastlinky a fotografiu vypestovanej záhradky a my vás zaradíme do žrebovania o 3x elektronickú tabuľu, 5x výlet do Arboréta, 5x kvetináč, 10x mikroskop a 10x počítač.

Registrácia prebieha do

On-line formulár na získanie balíka na pestovanie rastlín

Adresa

 

 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ je spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sídlo:   Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:     0800/15 28 35
(ďalej len „Kaufland“ alebo „Prevádzkovateľ“)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním formulára udeľujete súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval vo formulári vyplnené Vaše osobné údaje ako prihlasujúcej osoby v nižšie uvedenom rozsahu. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom získania - odoslania kompletného balíka na pestovanie rastlín (ďalej len „pestovateľský balík“) pre Vašu triedu.

 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ.

Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané za účelom registrácie – prihlásenia a následného získania pestovateľského balíka pre Vašu triedu v zmysle informačného listu pre školy (ďalej len „Informačný list“) pre prvých 2000 prihlásených tried.

Kategórie osobných údajov
Za účelom prihlásenia sa  na stránke www.kaufland.sk/zahradkadotriedy je potrebné vyplniť a odoslať formulár, v rámci ktorého sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko prihlasujúcej osoby, presný názov a adresu školy, trieda, pracovný email a telefónne číslo.

Príjemcovia osobných údajov
Údaje sa získavajú prostredníctvom vyplnenia a odoslania formuláru na stránke www.kaufland.sk/zahradkadotriedy. Prístup k údajom má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré danú súťaž podľa Informačného listu a s tým spojené poskytovanie pestovateľských balíkov realizuje.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje prihlasujúcich osôb prvých 2000 tried budú vymazané v súlade s právnymi predpismi najneskôr po uplynutí dvoch týždňov od skončenia prihlasovania. Osobné údaje ostatných prihlasujúcich osôb budú vymazané v súlade s právnymi predpismi bezodkladne po skončení prihlasovania.

V prípade odvolania súhlasu resp. žiadosti o výmaz osobných údajov, ktoré budú doručené ešte pred úplným výmazom osobných údajov, budú požadované údaje bez zbytočného odkladu po doručení takejto žiadosti vymazané.

Práva dotknutej osoby
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ) a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Keďže je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a), máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom  e-mailovej adresy: internet@kaufland.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania Vašich osobných údajov, ich bezodkladnému výmazu a súčasne aj k zániku Vášho prihlásenia na stránke www.kaufland.sk/zahradkadotriedy.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail: dataprotection@kaufland.sk

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.
Ďalšia skvelá súťaž.

Malí či veľkí, všetci chcú byť šik. Máte doma školáka alebo bábätko? U nás nájdete kvalitu pre všetkých. Zapojte sa do našej súťaže o nákupné poukážky na nákup oblečenia pre vaše ratolesti.  

Ďalšia skvelá súťaž.