Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Záhradka pre školy

Ďakujeme všetkým triedam, žiakom, učiteľom, ktorí sa zúčastnili našej súťaže. Zaslali ste nám naozaj veľmi pekné, kreatívne rozprávky. Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Výhercovia

Poradie, Výhra           Škola, Trieda

1. Elektronická tabuľa: ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, 3. B
1. Elektronická tabuľa: Spojená škola Hálková, Bratislava
                                      Organizačné zložky: špeciálna ZŠ,
                                      ZŠ pre deti s autizmom, 4. A
                                      (žiaci 1. až 5. ročníka pre autistov s MP)
1. Elektronická tabuľa: ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby, 1.-4.
2. Počítač: ZŠ s MŠ Plaveč, 4. A.
2. Počítač: ZŠ Ladce , 1.B
2. Počítač: ZŠ s MŠ Hriňová, 3. A
2. Počítač: ZŠ s MŠ Trstice, 4.
2. Počítač: ZŠ Milana Mravca, Raková, 3. C
2. Počítač: ZŠ Žiar nad Hronom, 1. A
2. Počítač: ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, 2. A
2. Počítač: ZŠ Lehnice, 4. B
2. Počítač: ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá, 4. A
2. Počítač: ZŠ Gerlachov, Kružlov, 4.
3. Výlet do Arboréta: ZŠ s MŠ Poprad, 1.A - Včielky
3. Výlet do Arboréta: Základná škola 1.-4. ročník, Reca, 3. A
3. Výlet do Arboréta: ZŠ Kanianka, 4. B
3. Výlet do Arboréta: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Šintava, 4.
3. Výlet do Arboréta: ZŠ K. Bieleka, Lovčica - Trubín, 4.
4. Kvetináč : ZŠ s MŠ Plavnica, 4.B
4. Kvetináč : ZŠ s MŠ Vitanová, 1. A
4. Kvetináč : ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, 2. A.
4. Kvetináč : ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava, 4. C
4. Kvetináč : ZŠ s MŠ Banka, 2. A
5. Mikroskop: ZŠ a MŠ Švábovce, 3. B
5. Mikroskop: Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Prešov, 3.A
5. Mikroskop: Spojená škola, Spišský Štiavnik, 2. A
5. Mikroskop: ZŠ Senica, 2. B
5. Mikroskop: Spojená škola, Čadca, 1. A
5. Mikroskop: ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany, 2. A
5. Mikroskop: ZŠ Široké, 3. B
5. Mikroskop: ZŠ s MŠ Liptovský Mikuláš, 3. A
5. Mikroskop: ZŠ Nové Mesto nad Váhom, 3. B
5. Mikroskop: ZŠ s MŠ Olcnava, 3.

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky.