Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
  • % Ponuka
  • Leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Akcie a súťaže
  • Online magazín
  • Lexikón potravín
  • Spoločnosť
  • Kariéra
Online trhovisko

Katadyn Micropur MC 1000F (dezinfekcia vody) 100ml

MICROPUR Classic MC 1.000F

Jednoduché a bezpečné. Používajte len s čistou vodou. Ideálne na dovolenku a pri cestovaní. Micropur Classic inaktivuje baktérie v nádržiach a nádobách na vodu a udržiava vodu bez zárodkov, rias a zápachu spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Vďaka iónom striebra uchováva vodu až 6 mesiacov. Technológia: ióny striebra. Čas kontaktu: 2 hodiny v čistej vode. Forma: Obsah: tekutý. Trvanlivosť: 5 rokov. Použitie: Pre všetky nádoby na vodu alebo nádrže v lodiach a karavanoch. Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Bezpečnostné informácie

Upozornenie
Výstražné upozornenia:
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Toxický pre vodné organizmy s dlhotrvajúcimi účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Absorbujte rozliaty materiál.
P501 Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s miestnymi predpismi.


Katadyn Micropur MC 1000F 100ml (dezinfekcia vody)
Tekutý Katadyn Micropur, prostriedok na dezinfekciu pitnej vody. Vhodné na rekreačné cesty, pobyty a pod. Tiež sa zvykne používať pri cestovaní do exotických destinácií, či pri profesionálnych expedíciách. Obzvlášť vhodný je tento prípravok pri cestovaní do zaostalejších regiónov s menej rozvinutým hospodárstvom a do krajín subtropického a tropického pásma.
Použitie: stačí kvapnúť adekvátne množstvo prostriedku do pohára, fľaše, kanistra či zásobníka s vodou určenou na pitie. Nechajte pôsobiť po dobu 120 minút. S použitím prípravku Micropur MC 1000F nie sú spojené žiadne zdrav. riziká a takto pripravenú vodu môžete použiť na pitie, umývanie riadu alebo osobnú hygienu. MICROPUR eliminuje riziko infekcií z vody pochádzajúcej z nedostatočne udržovaných studní, verejných vodovodných sietí (hotely a ubytovacie zariadenia) alebo z prírodných zdrojov vody ako sú pramene, horské potoky a pod.
ŠPECIFIKÁCIE
Obsah: 100ml
Použitie: 1ml / 10 litrov vody
MICROPUR MC 1000F využíva technológiu strieborných iónov. V dôsledku dezinfekčného účinku zbaví vodu do 120 minút baktérií, rias a súčasne dezinfikovanú vodu konzervuje až na dobu 6 mesiacov. (striebro: 2,5 mg/ g). Neobsahuje chlór, je bez chuti a bez zápachu.

Micropur Classic MC 1000f liquid 100 ml - Prezentácia: Liquid - Oblasť použitia: Miscellaneous
Predáva Benture

Už len 4 kusy na sklade

16,90 €

(169,00 €/1l)

plus 13,99 € poštovné

so 13. - st 17. júla

Všetky ceny sú vrátane DPH