Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
  • % Ponuka
  • Leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Akcie a súťaže
  • Online magazín
  • Lexikón potravín
  • Spoločnosť
  • Kariéra
Online trhovisko

Mo‰t & Chandon Brut Imperial 12% 0.2l

Stelesnenie jedinečného štýlu Moët & Chandon. Ten sa vyznačuje jasnou ovocnosťou, zvodnou chuťou a elegantnou zrelosťou. Zmes vytvorená z viac ako 100 rôznych vín, z ktorých 20% až 30% tvoria rezervné vína špeciálne vybrané na zvýšenie zrelosti, komplexnosti a stálosti, odráža rozmanitosť a komplementárnosť troch odrôd hrozna: Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay.

Moët & Chandon Impérial má elegantnú zlatožltú farbu so zelenými odleskami. Živá intenzívna vôňa zeleného jablka a citrusového ovocia. Dominuje sviežosť minerálnych odtieňov a bielych kvetov s eleganciou bledých tónov ako je brioška, cereálie a čerstvé orechy. V chuti Vás ohromí lahodná nosť ovocia s bielou dužinou (hruška, broskyňa, jablko), zvodné pohladenie jemných bubliniek a jemná živosť citrusových plodov s tónmi egrešov.Brut Imp‚rial je vyv ?en  zmes troch odr“d v¡na, ktor‚ odha?uje postupnos? elegantn?ch a harmonick?ch dojmov, svie?ej zrelosti, jemn?ch a vycibren?ch l¡nii, navodzuj£cich pocit pohody a pr¡jemn‚ho rozpolo?enia. Typ: such‚ v¡no, harmonick  zmes Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier.Farba: svetlo ?lt  so zelen?m n dychom.V“?a: jemne vinn  s n stupom hrozien a kvetov lipy.Chu?: jemne vyv ?en , zanech va pocit ??avnatej harm¢nie. Brut Imp‚rial je mo?n‚ pi? od aperit¡vu a? po dezert. U? tristo rokov patr¡ k najob?£benej?¡m druhom ?ampansk‚ho z produkcie Mo‰t & Chandon. Je vlajkovou lo?ou spolo?nosti a meno ?Imp‚rial? dostalo v roku 1863. Pr ve s n¡m sa sp ja zauj¡mav  udalos?. Prv?ch p„?desiat flia? nes£cich ozna?enie Mo‰t & Chandon Brut Imp‚rial ?si muselo po?ka?? na otvorenie a? do roku 1869, ke? si Franc£zsko pripom¡nalo 100. v?ro?ie narodenia Napoleona. Cis r Napoleon bol okrem vojensk‚ho majstrovstva aj znalcom dobr‚ho v¡na. ?ampansk‚ od svojho ve?k‚ho priate?a Jeana-R‚myho Mo‰ta jednoducho miloval. Dnes toto ?ampansk‚ pozn me ako Mo‰t & Chandon Imp‚rial a predstavuje dokonal? univerz lny v?sledok prtejto vin rskej rodiny. Ide lne reflexie v regi¢ne, tri odrody hrozna a najlep?ie vinice predur?uj£, ?e Mo‰t & Chandon Imp‚rial je ?iv‚, ve?korys‚ ?ampansk‚, ktor‚ sa vyzna?uje ovocnou v“?ou, zvodnou chu?ou a elegantnou zrelos?ou. Pr¡beh Mo‰t je pln? hist¢rie, ve?k?ch mien a v ?ne pre v¡no. Rokmi n ro?nej prvo viniciach a v pivniciach rodinn‚ho vin rstva vytvorili vin ri z Mo‰t & Chandon dokonal? v?sledok v podobe ?arovn?ch bubliniek ukryt?ch v lahodnom v¡ne. Je len na n s, ?i ich dok ?eme vychutna? pln?mi d£?kami.
Predáva Drinkcentrum

19,27 €

(96,35 €/1l)

plus 10,00 € poštovné

so 22. - st 26. júna

Krajina odoslania: Slovensko

Všetky ceny sú vrátane DPH