Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
  • % Ponuka
  • Leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Akcie a súťaže
  • Online magazín
  • Lexikón potravín
  • Spoločnosť
  • Kariéra
Online trhovisko

Puckdaddy Preba?ovacia doska Mika 87x44,5 cm Drevený preba?ovací pult v bielej farbe s mo?nos?ou pripevnenia na detskú poste?

Ideálne rie?enie pre va?u detskú izbu
 
Na?a preba?ovacia jednotka zaujme svojím jednoduchým a moderným dizajnom. V?aka svojim kompaktným rozmerom 87 x 44,5 cm ponúka vá?mu die?a?u dostatok priestoru na hranie ved?a preba?ovacieho pultu. Okrem toho je umývate?ná preba?ovacia podlo?ka vyrobená zo 100 % udr?ate?ného materiálu MDF.
 
Nenáro?ná starostlivos? a harmonický vzh?ad
 
Preba?ovacia podlo?ka sa bez problémov hodí do ka?dej detskej izby, ?i u? je minimalisticky alebo hravo zariadená. Mika obzvlá?? dobre ladí so svetlými a tmavými detskými postie?kami. V?aka prírodným materiálom sa preba?ovacia doska tie? ?ahko udr?iava a ?istí.
 
Univerzálny v?estranný doplnok pre maximálny ú?itok
 
Na?a preba?ovacia podlo?ka Puckdaddy dokonale zapadá do trendu men?ích obytných priestorov a ponúka flexibilné vyu?itie. V?aka svojim praktickým rozmerom je preba?ovacia podlo?ka kompatibilná a hodí sa na v?etky detské postie?ky Puckdaddy, IKEA a ?al?ie so ?írkou pribli?ne 60 - 70 cm. Montá? drevenej vrchnej ?asti je detsky jednoduchá.
 
Nástavec sa jednoducho umiestni na boky postie?ky a mo?no ho kedyko?vek od?a? a uskladni?. Celkovo preba?ovacie podlo?ky od Puckdaddy ponúkajú ve?korysú preba?ovaciu plochu 76 x 42 cm. Kúpte si toto priestorovo úsporné rie?enie do detskej izby vá?ho die?atka u? teraz.
 
Vlastnosti: Vhodné pre deti od narodenia do narodenia:
 
Farba: biela
Vonkaj?ie rozmery: pribli?ne 87 x 44,5 cm
Vnútorná baliaca plocha: 76 x 42 cm
Materiál: MDF
Kompatibilný so v?etkými detskými postie?kami od Puckdaddy alebo IKEA
Vysoká kvalita

42,90 €

plus 14,90 € poštovné

Bezplatné vrátenie tovaru do 14 dní

ut 30. apríla - št 02. mája

Všetky ceny sú vrátane DPH