Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
 • % Ponuka
 • Leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Akcie a súťaže
 • Online magazín
 • Lexikón potravín
 • Spoločnosť
 • Kariéra
Online trhovisko

Elektronický trezor 50 x 35 x 34,5 cm

Elektronický trezor s kľúčom a poličkou vrátane batérií na uloženie cenností a dokumentov.

Najdôležitejšie informácie

 • Trezor možno otvoriť zadaním kombinácie čísel alebo pomocou núdzového bezpečnostného kľúča
 • Voľne voliteľný bezpečnostný kód (3 až 8 číslic)
 • Pevné oceľové dvere
 • Odnímateľná polica
 • Dvojitý uzamykací systém
 • Vstupné pole s mäkkými tlačidlami a digitálnym zobrazovacím prvkom LCD s akustickým prevádzkovým signálom
 • Farba: čierna

Technické údaje

 • Materiál: železo s práškovou povrchovou úpravou
 • Rozmery (VxŠxH): cca 50 x 35 x 34,5 cm
 • Vnútorné rozmery (VxŠxH): približne 49 x 34 x 30 cm
 • Veľmi pevný, hmotnosť: cca 18 kg

Rozsah dodávky

 • Trezor
 • Podlahová podložka
 • 4 batérie AA
 • 2 kľúče na núdzové otvorenie
 • 4 skrutky
 • Návod na obsluhu

Poznámka

Odkaz na zákon o batériách (§ 18 BattG)

Informácie o batériách

Nasledujúce informácie sú určené pre zákazníkov, ktorí používajú nami dodávané nabíjateľné alebo nenabíjateľné batérie alebo akumulátory (batérie) alebo výrobky, ktoré obsahujú batérie alebo sú s nimi dodávané. V záujme ekologickej likvidácie ch batérií a vlastného zdravia a bezpečnosti dodržiavajte tieto dôležité pokyny.

1. Informácie o likvidácii alebo vrátení batérií

batérie obsahujú cenné suroviny, ktoré možno recyklovať. Separovaný zber ch batérií by mal umožniť ich správnu recykláciu a zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Majitelia ch batérií ich preto musia likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. batérie sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad a najmä nepatria do domového odpadu. Naopak, koneční používatelia batérií sú zo zákona povinní staré batérie odovzdať.

Po použití môžete batérie odovzdať na vhodnom zbernom alebo odovzdávacom mieste, ktoré je k dispozícii v rámci systémov zberu alebo odovzdávania zriadených verejnými orgánmi na likvidáciu odpadu a/alebo výrobcami batérií alebo špecializovanými predajcami. Batérie môžete bezplatne odovzdať aj nám.

Nabíjateľné batérie nám môžete vrátiť len vo vybitom stave alebo odovzdať na zbernom mieste. Aby sa zabránilo skratu pri nie úplne vybitých batériách, mali by byť póly oblepené vhodnou izolačnou páskou.

2. Poznámky k významu symbolu podľa § 17 ods. 1 a značiek podľa § 17 ods. 3 BattG

Symbol v prílohe k § 17 BattG pomáha majiteľom rozpoznať batérie, ktoré sa majú po skončení životnosti zbierať a odovzdávať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Symbol pre separovaný zber batérií predstavuje preškrtnutý kontajner na kolieskach a je navrhnutý nasledovne:

Ak batérie obsahujú ortuť, kadmium alebo olovo, nájdete príslušný chemický symbol (Hg, Cd alebo Pb) pod symbolom odpadkového koša.

Odkaz na ElektroG

Informácie o elektrických a elektronických (odpadových) zariadeniach

Nasledujúce informácie sú určené domácnostiam, ktoré používajú elektrické a/alebo elektronické zariadenia. V záujme ekologickej likvidácie starých spotrebičov a vlastnej bezpečnosti dodržiavajte tieto dôležité pokyny.

1. Informácie o likvidácii elektrických a elektronických (odpadových) zariadení a o význame symbolu v prílohe 3 k ElektroG

Majitelia elektroodpadu ho musia likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. OEEZ sa preto nesmie likvidovať ako netriedený komunálny odpad a najmä nepatrí do domového odpadu. Namiesto toho sa tieto OEEZ musia zbierať oddelene a likvidovať, napríklad prostredníctvom miestnych systémov zberu a spätného odberu.

Majitelia OEEZ musia pred odovzdaním na zbernom mieste oddeliť od OEEZ aj batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou OEEZ, ako aj svetelné zdroje, ktoré možno z OEEZ odstrániť bez toho, aby sa zničili. Uvedené neplatí, pokiaľ sa OEEZ oddelí od iného OEEZ v súlade s článkom 14 ods. 4 vetou 4 alebo ods. 5 vetami 2 a 3 v rámci rozhodnutia orgánov verejnej správy odpadového hospodárstva na účely prípravy na opätovné použitie.

Pomocou symbolu podľa prílohy 3 k ElektroG môžu vlastníci identifikovať OEEZ, ktorý sa má po skončení jeho životnosti zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Symbol pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení predstavuje preškrtnutý kontajner na kolieskach a je navrhnutý nasledovne:

2. Informácie o možnostiach odovzdania starých spotrebičov

Majitelia OEEZ ho môžu odovzdať v zariadeniach zriadených a dostupných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva na odovzdávanie alebo zber OEEZ, aby bola zabezpečená správna likvidácia OEEZ. V prípade potreby je tam možné odovzdať aj elektrické a elektronické zariadenia za účelom ich opätovného použitia. Ďalšie informácie získate na príslušnom mieste zberu alebo spätného odberu.

Online zoznam zberných miest a miest spätného odberu nájdete tu:ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

3. Poznámka o ochrane údajov

Niektoré staré zariadenia určené na likvidáciu obsahujú citlivé osobné údaje (napr. v počítači alebo smartfóne), ktoré sa nesmú dostať do rúk tretích strán. Výslovne upozorňujeme, že koncoví používatelia starých zariadení musia prevziať zodpovednosť za vymazanie osobných údajov zo starých zariadení určených na likvidáciu.

4. Poznámka k nášmu registračnému číslu WEEE

Sme registrovaní v registri Stiftung Elektro-Altgeräte, Nordostpark 72, 90411 Norimberg, Nemecko, ako výrobca elektrických a/alebo elektronických zariadení pod nasledujúcim registračným číslom (WEEE Reg. No. DE): DE 59131102.V digitálnom trezore bezpečne uložíte všetky cennosti: peniaze, šperky, dokumenty a pod. Možno ho bezproblémovo umiestniť do akéhokoľvek priestoru

Přednosti

 • Trezor je možné otvoriť zadaním kombinácie čísel alebo bezpečnostným kľúčom
 • Možnosť nastavenia ľubovoľnej kombinácie bezpečnostného kódu (3-8 číslic)
 • Masívne oceľové dvere
 • Odnímateľná polica
 • Zamykanie na dva čapy

Technické specifikace

  • Materiál: železo s práškovým nástrekom
  • Rozmery: 50 x 35 x 34,5 cm (VxŠxH)
  • Vnútorné rozmery: cca 49 x 34 x 30 cm (VxŠxH)
 • Veľmi masívne. Hmotnosť: 18 kg

Obsah balení

 • Digitálny trezor M2
 • Podložka
 • 4 x AA batérie
 • 2 x kľúče pre núdzové otváranie
 • 2 upevňovacie skrutky

101,99 €

Doprava zdarma

Bezplatné vrátenie tovaru do 14 dní

ut. 05. - št. 07. marec

Všetky ceny sú vrátane DPH