Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
  • % Ponuka
  • Leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Akcie a súťaže
  • Online magazín
  • Lexikón potravín
  • Spoločnosť
  • Kariéra
Online trhovisko

Jack Daniel's Legacy Edition No.2 43% 0.7l

Jack Daniel's Legacy Edition 2 je druh‚ vydanie v s‚rii Legacy Edition a je in?pirovan‚ jedn?m z najskor?¡ch ?iernych etikiet liehovaru zo za?iatku 20. rokov 20. storo?ia. Legacy Edition, ktor‚ bolo uveden‚ na trh v roku 2018, predstavuje obmedzen‚ vari cie ed¡ci¡ pou?¡van?ch v hist¢rii zna?ky.
P“vodn  verzia n lepky, ktor  in?pirovala Legacy Edition 2, obsahovala vyhl senie ?iba na lek rske pou?itie?, z ktor‚ho vypl?va, ?e konzum cia alkoholu pri ob?asnom propagovan¡ alkoholu mala lie?iv‚ vlastnosti pravdepodobne za?iatkom 20. storo?ia. Zrieknutie sa zodpovednosti v?ak nebude uveden‚ na etikete Legacy Edition 2.
?Ka?d? pozn  ?iernu zna?ku zna?ky Jack, ale len m lokto si uvedomuje, ?e zna?ka Jack Daniel pre?la v priebehu rokov mnoh?mi vari ciami, z ktor?ch v„??ina vyzerala ve?mi odli?ne od tej, ktor£ pozn me dnes,? uviedol hlavn? liehovarn¡k Jeff Arnett.
?Toto druh‚ vydanie v na?ej s‚rii Legacy Edition nie je len ¢dou k jedn‚mu z prv?ch ?iernych etikiet Jacka, ale aj ako symbolick  oslava n ?ho trval‚ho ducha a z v„zok k tradi?n‚mu receptu whisky u? viac ako 150 rokov.?
Legacy Edition 2 je k dispoz¡cii v USA a na vybran?ch trhoch po celom svete.

Táto obľúbená whisky prichádza v poradí druhej edícii. Fľaše z Legacy Edition prezentujú rôzne varianty etikiet z viac ako 150-ročnej histórie značky Jack Daniel's. Jack Daniel's Legacy Edition 2 je inšpirovaná jednou z prvých čiernych etikiet zo začiatku 20. storočia. Logo, ktoré obsahuje lano a kotvu má symbolizovať neochvejnú dôveru značky. Tri hviezdy vzdávajú poctu domovskému štátu - Tennessee. Zaujímavosťou je, že pôvodná verzia obsahovala nápis "medicinal use only", keďže v dobe jej vzniku sa často obsahovalo v reklamách, že alkohol má liečivé účinky. Z pochopiteľných dôvodov sa tento nápis neobjavil na modernej verzii etikety. Má výrazne sýtu medovú farbu s podmanivým tónom, Vôňa je ľahká. hládká a príjemne sladká s podtónom sušeného korenia, olejnatých orechov s troškou dymu. Záver je ľahkýs nádychom cereálii a opáleného dubu.

32,94 €

(47,06 €/1l)

plus 10,00 € poštovné

št 02. - po 06. mája

Krajina odoslania: Slovensko

Všetky ceny sú vrátane DPH