Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
 • % Ponuka
 • Leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Akcie a súťaže
 • Online magazín
 • Lexikón potravín
 • Spoločnosť
 • Kariéra
Online trhovisko

Kombinovaná zvára?

AC/DC TIG 200 ST IGBT

.

STAHLWERK AC/DC TIG 200 ST IGBT - kombinovaná zvára?

.

Vlastnosti

 • AC/DC TIG zváranie –striedavým prúdom (AC) a jednosmerným prúdom (DC). Zváranie takmer všetkých kovov, napríklad ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka, medi a mnohých ?alších.
  • Kombinované zariadenie 2 v 1 – zváranie TIG &; MMA je možné až do 200 A.
  • Technológia IGBT – Najnovšia a najpokro?ilejšia technológia tranzistorov umož?uje najvyšší výkon a pracovný cyklus (ED) 60 % pri plnom výkone! Žiadny transformátor, žiadny MOSFET, najmodernejší IGBT!
  • ?ahký &; Kompaktný dizajn – hmotnos? iba 11,5 kg a rozmery 455 x 220 x 370 mm. Inovatívne tranzistory IGBT šetria miesto a hmotnos? v porovnaní so starou technológiou MOSFET. Už žiadne ?ažké prenášanie! 
  • HF zapa?ovanie – umož?uje bezkontaktné zapa?ovanie a poskytuje ove?a lepší výsledok zvárania. Žiadny LIFT ARC, žiadne úderové zapa?ovanie!
  • Najvyššia ú?innos? & výkonu - jednofázový striedavý prúd (230 V) napája zariadenie a umož?uje výstupný výkon skuto?ných 200 ampérov.
  • Inteligentné chladenie &; ochrana proti prehriatiu – Najmodernejšia technológia, zabudovaná ochrana proti prehriatiu a vysokovýkonné chladenie umož?ujú získa? maximálny výkon.
  • 2T/4T (TIG) – ur?uje riadenie prevádzkového režimu a poskytuje pokro?ilú kontrolu nad tokom prúdu. V režime 2T zostáva vysokofrekven?né (VF) zapa?ovanie aktívne, kým sa neuvo?ní tla?idlo na horáku. V režime 4T stla?enie a uvo?nenie tla?idla jedenkrát zapáli oblúk. Po opätovnom stla?ení a uvo?není tla?idla sa zapa?ovanie ukon?í. Niektoré funkcie, ako napríklad redukcia prúdu, sú možné len v režime 4T.
  • Redukcia prúdu – zabra?uje vzniku výduchov (koncových kráterov) na konci zvaru.
  • Plyn pred a po spustení (TIG) – chráni volfrámovú elektródu pred nadmerným opotrebovaním a chráni zvarový šev pred oxidáciou. Parametre možno nastavi? individuálne a samostatne. Ur?ujú, ako dlho má prúdi? plyn pred a po zapálení.
 • AC balance – je variabilné nastavenie medzi rozbitím vrstvy oxidu (-) a hlbším prienikom (+). To pomáha pôsobi? na vlastnosti rôznych materiálov a zliatin.

Poznámka: Spotrebi? nie je ur?ený na používanie v obytných oblastiach, kde je napájanie zabezpe?ené verejnou nízkonapä?ovou sie?ou. V týchto oblastiach môže by? ?ažké zabezpe?i? elektromagnetickú kompatibilitu z dôvodu rušenia vedením aj vyžarovaním.

Nie je ur?ený na používanie v obytných oblastiach, kde je napájanie zabezpe?ené prostredníctvom verejného nízkonapä?ového napájacieho systému.

Technické údaje

Pod?a údajov v tabu?ke. Výstupný prúd TIG / MMA: 30-200 A. Trieda ochrany: IP21S. Trieda izolácie: FSie?ové napätie: 230 V AC (+-15%) / 1 ~ (jednofázové)Sie?ová frekvencia  50/60 HzMaximálny sie?ový prúd (I1max) (TIG / MMA): 27,7 A / 39,7 AVä?ší ú?inný sie?ový prúd (I1eff) (TIG / MMA): 14,5 A / 13,5 A. Hmotnos?: 11,5 kgRozmery D x Š x V (mm): 455 x 220 x 370Pripojenie siete: SchuKo typ CEE 7/7 IEC 60974-1; EN 60974-10 (trieda A)

Rozsah dodávky

Zváracie zariadenie STAHLWERK AC/DC TIG 200 ST IGBTProfesionálny zvárací horák TIG "WP-26F" / balenie hadíc 3 metre* s flexibilnou hlavou horáka a ochranou proti ohybu na plynovej prípojke. Sada príslušenstva TIG 8 kusov:- 3 " ve?kosti plynových trysiek: 5, 6, 7- 1 × upínacia objímka ve?kosti 1,6- 1 × puzdro upínacej objímky ve?kosti 1,6- 2 × kryt horáka - jeden krátky a jeden dlhý- 1 × univerzálna volfrámová elektróda 1,6 mm* Sú?as?ou 8-dielnej súpravy je vopred zmontované príslušenstvo z obrázka zváracieho horáka. Zem?ovací kábel 3 metreDržiak elektródy 3 metreMlatidloKartá? na drôtPlynová prípojná hadica s rýchlospojkou 5 metrovOchranný kryt

Poznámka: Prístroje najnovšej generácie môžu obsahova? detaily, ktoré sa líšia od tu uvedených obrázkov výrobku. V novom dizajne je vynechaný nápis STAHLWERK a odkaz na technológiu IGBT, pretože tá je teraz štandardne namontovaná.

449,99 €

plus 34,90 € poštovné

Bezplatné vrátenie tovaru do 30 dní

ut 23. - št 25. apríla

Všetky ceny sú vrátane DPH