Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
 • % Ponuka
 • Leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Akcie a súťaže
 • Online magazín
 • Lexikón potravín
 • Spoločnosť
 • Kariéra
Online trhovisko

Plazmová reza?ka STAHLWERK CUT 50 Pilot IGBT s pilotným zapa?

STAHLWERK CUT 50 Pilot IGBT plazmová fréza

.

STAHLWERK CUT 50 Pilot IGBT plazmová reza?ka s pilotným zapa?

.

Vlastnosti

 • Plasma / CUT - Pomocou elektrického prúdu sa vytvára plazmový prúd, ktorý roztaví materiál, ktorý sa potom odstráni stla?eným vzduchom.  Takto možno bez námahy presne reza? všetky vodivé kovy, ako je štandardná oce?, nehrdzavejúca oce?, me?, hliník, titán a mnohé ?alšie.
 • Hrubos? rezu - v závislosti od materiálu sú možné separa?né rezy až do hrúbky 14 mm. Mäkká oce? ST37 do 14 mm, V2A alebo V4A do 8 mm, hliník do 5 mm.
 • Pilotné zapa?ovanie - Vysokofrekven?né (VF) pilotné zapa?ovanie pre prvotriedne správanie pri zapa?ovaní. Nie je potrebný žiadny kontakt s obrobkom! Pilotný plame? vytvorí oblúk. Tento horák možno prevádzkova? s dištan?ným horákom, ktorý je sú?as?ou dodávky.
 • Rezný prúd - plynulé nastavenie od 15 do 50 A.
 • Nasledujúci vzduch - Po skon?ení rezania automaticky prúdi vzduch, ktorý ochladzuje horák a opotrebovanie trysky a elektródy.
  • Technológia IGBT - Najnovšia a najpokro?ilejšia tranzistorová technológia umož?uje zváranie s vysokým výkonom! Žiadny transformátor, žiadny MOSFET, najmodernejší IGBT!
  • ?ahký & kompaktný dizajn - S hmotnos?ou iba 8,0 kg a rozmermi 390 x 170 x 275 mm je zariadenie ideálne na rezanie kdeko?vek. Inovatívne tranzistory IGBT šetria miesto a hmotnos? v porovnaní so starou technológiou MOSFET. Už žiadne ?ažké prenášanie!
  • Najvyššia ú?innos? & výkonu - jednofázový striedavý prúd (230 V) napája jednotku a umož?uje výstupný výkon skuto?ných 50 A.
  .
  • Chytré chladenie &; ochrana proti prehriatiu - najmodernejšia technológia, zabudovaná ochrana proti prehriatiu a vysoko výkonné chladenie umož?ujú získa? maximálny výkon.
 • Vysokokvalitný vodiaci vozík / vozík / dištan?ná podložka pre plazmový horák P60, umož?uje presné rezanie a poskytuje konzistentnú polohu horáka.

Technické údaje

 • Výstupný prúd: 15-50 A
 • Krytie: IP21S
 • Sie?ové napätie: 1 x 230 V AC (+-15%)
 • Sie?ová frekvencia: 50/60 Hz
 • Maximálny sie?ový prúd (I1max): 33 A
 • Grö&Airless;ter efektívny sie?ový prúd (I1eff): 13,1 A
 • Hmotnos?: 8 kg
 • Rozmery D x Š x V (mm): 390 x 170 x 275
 • Pripojenie siete: CEE 7/7  zástr?ka Schuko
 • Tlak vzduchu: 3,5 - 4 bar
 • Prietok vzduchu: min. 100 l/min IEC 60974-1; EN 60974-10 (trieda A)

Rozsah dodávky

 • Plazmová reza?ka STAHLWERK CUT 50 P
 • Profesionálny balík plazmovej hadice "P-60" 3 metre
 • Sada plazmového príslušenstva 4 kusy (to je už predmontované na plazmovom reza?i): Plazmová dýza, 1 × plazmová elektróda, 1 × keramický uzáver, 1 × dištan?ný rám?ek.
  • Masový kábel 3 metre
  • Odde?ova? vody s manometrom a nacvakávacími rýchlospojkami
  .
  • Pripojovacia hadica s rýchlospojkami Snap-on od prístroja k odlu?ova?u vody, vrátane 6-dielnej pripojovacej sady
  .
  • Pripojovacia hadica s rýchlospojkami Snap-on 5 m
  .

Poznámka: Pri kúpe súpravy opotrebite?ných dielov venujte pozornos? správnemu ozna?eniu. Pre CUT 50 P potrebujete súpravu opotrebite?ných dielov "P-60".

Poznámka: Jednotky najnovšej generácie môžu obsahova? detaily, ktoré sa líšia od tu uvedených obrázkov výrobku. V novom dizajne je vynechaný nápis STAHLWERK a odkaz na technológiu IGBT, pretože tá je teraz štandardne nainštalovaná.

Poznámka.

Poznámka: Upozor?ujeme, že zvára?ská prilba sa dodáva v samostatnom balení. Vzh?adom na ve?ký rozsah dodávky sú možné dodato?né ?iastkové dodávky.

299,99 €

plus 34,90 € poštovné

Bezplatné vrátenie tovaru do 30 dní

ut 23. - št 25. apríla

Všetky ceny sú vrátane DPH