Základné vybavenie pre autá

Parkovacie hodiny
Výstražné vesty
Lekárničky a sady prvej pomoci
Ťažné tyče
Škrabky na ľad
Vlečné laná
Výstražné trojuholníky
Rozmrazovače dverových zámkov