Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Novely zákonov

Novela zákona o potravinách

Zoznam prevádzkovateľov

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s so sídlom Trnavská cesta 41/A podľa § 12a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje Zoznam prevádzkovateľov podľa výšky %-tuálneho podielu obratu z predaja potravín pôvodom zo Slovenskej republiky na celkovom obrate z predaja všetkých potravín v sortimente za I. polrok 2016, platný pre všetky predajne obchodných domov Kaufland na Slovensku.

Novela zákona o DPH

Zníženie sadzby DPH

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s so sídlom Trnavská cesta 41/A podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení zákona č. 656/2006 Z. z, uplatňuje od 1. januára 2016 zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín. Novelou zákona o DPH sa príloha č. 7 k tomuto zákonu dopĺňa o vybrané druhy potravín, na ktoré sa od roku 2016 bude vzťahovať 10 % sadzba DPH. Kompletný zoznam potravín so zníženou sadzbou DPH si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz "Zoznam potravín sozníženou szadzbou".

Stiahnutie tovaru z predaja

Spoločnosť Kaufland dobrovoľne sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa z predaja nasledujúci produkt:

Drevená hrkálka valec
EAN: 4337185357206
Šarža: 1151870-1418


V príslušnom  produkte sa može za určitých okolností uvolniť hrkálka. Ak by batoľatá alebo deti prehltli túto hrkálku, mohlo by im hroziť nebezpečenstvo udusenia.

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/slo/45/57/Asset_3584557.jpg